Varför får löpare får tibial Benhinneinflammation?

Benhinneinflammation är en av de vanligaste skadorna hos löpare. Tibial Benhinneinflammation eller Benhinneinflammation orsakas vanligtvis genom dragkrafter som utövas på musklerna som sitter över tibiabenet eller skenbenet. Tibia ligger i den främre delen av benet. Hela skadetillståndet orsakar inflammation och akut smärta. Löpning i alltför intensiv takt är en av huvudorsakerna till detta tillstånd. DettaRead more